www.termitethailand.com=> อื่นๆ


อื่นๆ

เตือนภัยป้องกันอันตราย จากยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
เพราะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ยุงค่อนข้างชุกชุมเป็นพิเศษ หลายคนเลยโดนยุงตัวเล็ก ๆ บินมากัดจนเป็นตุ่มไปหมด ทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขเลือดออกสูง และโรคไข้เลือดออกมีอันตรายมากถึงชีวิต

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2019-06-18 11:10:14แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->