www.termitethailand.com=> เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา Termite Thailand

บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จากประสบการณ์์ในอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารกว่า 10 ปี ผนวกรวมกับผู้ชำนาญการผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการบริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะรวมถึงระบบ Hygine ระบบน้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นในห้องน้ำ จึงทำให้เรา บริษัท เอ็นแอนด์เอ็นเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่เข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาการและการปฏิบัตงานจริง เราจึงพร้อมมอที่จะมอบสิ่งดีๆสู่มือของลูกค้าในความเข้าใจและความมุ่งมั่น ซึ่งพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในบริการสู่ลูกค้าทุกท่านทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา

1. เราเข้าใจในหลักวิชาการและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

2.เราเข้าใจจริงพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างจริงใจเพื่อลูกค้า

3. เรามุ่งมั่นและสรรหาสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าเสมอ

4.คุณภาพและบริการของเรายอดเยี่ยม เหมาะสมกับราค่า

5. บริการหลังการขายยอดเยี่ยม สามารถติดต่อได้ 24 ชม. ไม่มีวันหยุด

6. เรามีระบบจัดทำตารางนัดบริการต่างๆของลูกค้าล่วงหน้าจนครบอายุสัญญาจึงสะดวกต่อการวางแผนงานของลูกค้า

7. ศูนย์บริการอยู่ใกล้จึงรองรับการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

8.เรามีนักวิชาการได้แก่ นักวิทยาศาตรด้านอาหาร นักกฎวิทยาและนักวิชาการ ที่ชำนาญด้านการใช้สารเคมีที่คอยสนับสนุนการดำเนินงาน

9. เราผ่านการอบรมและมีความชำนาญในการจัดการระบบ GMP , HACCP , BRC และ ISO 9001 : 2008

10. สารเคมีทุกชนิดได้รับใบอนุญาติจาก อย. และกรมปศุสัตว์

11. มีกรรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายจากงานบริการ

12. มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ทิ้งงาน ให้บริการจนครบตามข้อตกลงโทร : 093-2929597
E-Mail : tanas1302@gmail.com